نوشته‌ها

گاز طلا

گاز طلا

گاز طلا به چه صورتی به وجور می آید؟ آیا گاز طلا کشنده است ؟ آیا طلا اکسید می شود ؟ منشا این گاز از چیست ؟ طلا تنها فلزی است که اکسید نمی شود و حتی پاتین طلا از خود طلا است ، همین پاتین با گذشت زمان از خود فرکانس و گرما تولید میکند …