نوشته‌ها

نشانه قیچی

نشانه قیچی در گنج یابی و دفینه یابی

نشانه قیچی در گنج یابی و دفینه یابی بیان کننده چیست نشانه قیچی  به معنای تقاطع راه یا تقاطع آب روان و یا یک دره ( بین دو کوه )  می باشد.   اگر در اطراف، راه متقاطع، و رودخانه متقاطع وجود داشته باشد، باید در اطراف آن، زمین را بررسی کرد.  …