نوشته‌ها

نشانه صلیب

نشانه صلیب در گنج یابی و دفینه یابی

نشانه صلیب ( خاچ ) در گنج یابی و دفینه یابی چگونه است نشانه صلیب در گنج یابی و دفینه یابی مانند + گفته ميشود که انواع متفاوتی دارد به صليبها چليپا  هم گفته ميشود ، صليبا  معرب چليپا است   صليب ها علائم هايى مربوط به حدودا 2000 سا…