نوشته‌ها

نماد تمساح در دفینه یابی

نماد تمساح در گنج یابی

نماد تمساح در گنج یابی بیانگر چیست نماد تمساح در گنج یابی ، در آب به راحتی شنا می‌کند، اما همیشه در آب نمی‌ماند ، و تخم‌هایش را در خشکی می‌گذارد،   در شروع فصل بارندگی تمساح ماده هنگام شب در حاشیه شنی رودخانه گودالی به عمق تقریبی…